    133       2024-06-15 09:16
      231       2024-06-14 20:33
   168       2024-06-12 18:11
     597       2024-05-28 15:06
    998       2024-05-26 15:52
  894       2024-05-16 19:59
    1031       2024-05-08 16:34
    148       2024-05-07 19:56
    1456       2024-04-28 21:47
  1283       2024-04-22 09:04
           830       2024-04-17 11:35
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  915       2024-04-17 10:01
          889       2024-04-17 08:04
ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ  671       2024-04-15 10:06
   965       2024-04-12 11:21
     950       2024-04-11 11:48
   1035       2024-04-09 11:13
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣ  1006       2024-04-07 15:03
ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  898       2024-04-05 11:19
       473       2024-04-04 14:23
     930       2024-04-03 15:37
   672       2024-04-03 05:05
     1471       2024-03-30 20:37
ᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ  350       2024-03-30 02:40
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  568       2024-03-29 09:28
        1967       2024-03-28 22:12
  ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  861       2024-03-26 18:08
      1035       2024-03-26 17:38
         986       2024-03-21 10:41
    490       2024-03-20 13:40
     485       2024-03-20 13:31
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ  293       2024-03-17 21:47
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ  291       2024-03-17 21:37
ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ  457       2024-03-17 19:03
ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠣᠰᠠᠳᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ  596       2024-03-16 08:39
       477       2024-03-11 11:00
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ  453       2024-03-10 20:32
ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠶ᠎ᠠ  487       2024-03-09 19:01
       455       2024-03-06 16:21
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ  547       2024-03-01 20:57
    1070       2024-02-28 16:35
    1139       2024-02-24 19:01
   790       2024-02-22 20:30
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ  1182       2024-02-21 15:09
    799       2024-02-20 20:15
    791       2024-02-18 18:59
      1146       2024-02-17 11:06
   708       2024-02-14 20:05
       1144       2024-02-11 19:31
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ  756       2024-02-11 14:48
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

  06-15
    06-14
 06-12
   05-28
  05-26
05-16
  05-08
  05-07
  04-28
04-22
         04-17
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ04-17
        04-17
ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ04-15
 04-12
   04-11
 04-09
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣ04-07
ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ04-05
     04-04
   04-03
 04-03
   03-30
ᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ03-30
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ03-29
     03-28
  ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ03-26
    03-26
       03-21
  03-20
   03-20
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ03-17
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ03-17
ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ03-17
ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠣᠰᠠᠳᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ03-16
     03-11
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ03-10
ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠶ᠎ᠠ03-09
    03-06
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ03-01
  02-28
  02-24
 02-22
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ02-21
  02-20
  02-18
    02-17
 02-14
     02-11
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ02-11
 700    14  1234567891011 14

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗