        29        16:49
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  20        16:14
    17        11:21
       92       2023-12-04 17:10
   389       2023-12-03 13:39
ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︵ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ︶  86       2023-12-01 17:25
      493       2023-12-01 14:16
      423       2023-11-30 17:38
     659       2023-11-29 13:09
        79       2023-11-29 11:13
     —    419       2023-11-28 12:20
        486       2023-11-27 18:41
                    345       2023-11-26 22:35
         487       2023-11-26 20:07
     112       2023-11-25 11:15
    1279       2023-11-24 14:03
               94       2023-11-23 11:03
   703       2023-11-20 16:26
         470       2023-11-19 17:27
    3640       2023-11-18 15:01
    480       2023-11-18 13:25
        597       2023-11-17 18:49
ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ  214       2023-11-17 16:28
   —   710       2023-11-15 13:12
       207       2023-11-13 19:51
      —    897       2023-11-13 16:47
ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  193       2023-11-12 16:51
     698       2023-11-12 15:26
     222       2023-11-12 12:02
ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠢᠯ  201       2023-11-12 11:21
      577       2023-11-11 12:51
     450       2023-11-11 11:07
     —   761       2023-11-10 15:05
    248       2023-11-10 09:55
     —    688       2023-11-09 17:32
   ᠂     127       2023-11-09 13:07
      1086       2023-11-08 15:18
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  185       2023-11-07 09:55
         834       2023-11-06 15:35
    447       2023-11-05 17:47
         647       2023-11-05 16:21
     779       2023-11-04 13:37
        178       2023-11-04 11:52
   271       2023-11-02 15:48
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ  184       2023-11-02 15:00
         600       2023-11-02 13:20
   502       2023-11-01 22:48
ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ︵ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶  232       2023-11-01 11:16
     822       2023-10-31 18:27
       —   652       2023-10-30 14:01
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

      12-05
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ12-05
  12-05
     12-04
 12-03
ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︵ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ︶12-01
    12-01
    11-30
   11-29
      11-29
     — 11-28
      11-27
         11-26
       11-26
   11-25
  11-24
        11-23
 11-20
      11-19
  11-18
  11-18
      11-17
ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ11-17
   — 11-15
     11-13
      —  11-13
ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ11-12
   11-12
   11-12
ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠢᠯ11-12
    11-11
   11-11
     — 11-10
  11-10
     —  11-09
   ᠂   11-09
    11-08
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ11-07
     11-06
  11-05
       11-05
   11-04
      11-04
 11-02
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ11-02
       11-02
 11-01
ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ︵ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶11-01
   10-31
      10-30
 974    20  1234567891011 20

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗