ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠦᠨ ᠺᠤᠲ  ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕

2022      

                   
        1142     
2021-12-01 14:29᠄      
发表于:内蒙古

                   

    2022  1926  1934  1942  1950  1958  1966  1974  1982  1990  1998  2006  2014  1922  1930  1938  1946  1954  1962  1970  1978  1986  1994  2002  2010  2018                              7  21                                                                           2021  1925  1933  1941  1949  1957  1965  1973  1981  1989  1997  2005  2013  1923  1931  1939  1947  1955  1963  1971  1979  1987  1995  2003  2011  2019                             7  21                                                 1924  1932  1940  1948  1956  1964  1972  1980  1988  1996  2004  2012  2020   1924  1932  1940  1948  1956  1964  1972  1980  1988  1996  2004  2012  2020                              7  21                                                        1923  1931  1939  1947  1955  1963  1971  1979  1987  1995  2003  2011  2019   2021  1925  1933  1941  1949  1957  1965  1973  1981  1989  1997  2005  2013                             7  21                                                      1922  1930  1938  1946  1954  1962  1970  1978  1986  1994  2002  2010  2018   2022  1926  1934  1942  1950  1958  1966  1974  1982  1990  1998  2006  2014                              7  21                                                    1929  1937  1945  1953  1961  1969  1977  1985  1993  2001  2009  2017   1927  1935  1943  1951  1959  1967  1975  1983  1991  1999  2007  2015                              7  21                                                                   1928  1936  1944  1952  1960  1968  1976  1984  1992  2000  2008  2016   1928  1936  1944  1952  1960  1968  1976  1984  1992  2000  2008  2016                             7  21                                                                         1927  1935  1943  1951  1959  1967  1975  1983  1991  1999  2007  2015   1929  1937  1945  1953  1961  1969  1977  1985  1993  2001  2009  2017                              7  21                                                                   

0        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1